OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ ÇALIŞMA GRUBUNDAN ÜYELER SELÇUK BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ.

Selçuk Belediyesinin her semte kreş açma projesinin basında yer alması üzerine, Okullarda İç Çevre Kalitesi Çalışma grubundan Şube Başkanımız Güniz Gacaner ERMİN, Necmi VARLIK ve Macit TOKSOY, kreş havalandırması konusunda tasarım aşamasında katkı vermek üzere Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Atilla AKSOY'u ziyaret ederek, havalandırmanın çocuk sağlığı konusunda önemini aktardılar . Başkan Yardımcısına hazırlanan dokümanlardan verdiler. Grup üyeleri projelendirilen ve ihale aşamasında olan ilk proje için çalışma grubunun örnek bir uygulama geliştirmek üzere havalandırma tasarımı konusunda yardım edebileceklerini aktardılar.

Çalışma Grubu Üyeleri, uygulama aşamasına geçmek üzere olan bu ilk kreşin havalandırılması konusunda yapılacak işbirliğinin hem Selçuk’ta yapılacak kreşlerin çocuk sağlığını etkileyen iç hava kalitesi bakımımdan sorunsuz bir iç ortam, hem de ülkemizde sayıları yüzlerce olan kreş ve ana okullarının çocuklar için daha sağlıklı ortamlar olmasına örnek olacağını düşünüyorlar.

8-11 Nisan 2015 Tarihlerinde Tepekule de gerçekleşecek 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinde okullardaki iç çevre kalitesi konusunda pek çok bildirinin yanında “Kreş ve Anaokullarında İç Ortam Hava Kalitesi Çalışmaları” adlı bir bildiri de Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sinan KESKİN tarafından sunulacaktır. Bu oturuma, İzmir’deki kamu kurumlarındaki ve özel kreş-anaokulları yöneticilerin davet edilmesi planlanmaktadır.