SPONSORLAR

  İÇ HAVA KALİTESİ SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ.

Değerli Öğretmenler ve Ebeveynler

Bu site çocuklarımızın, öğrencilerimizin yaşamlarının önemli bir parçasını geçirdikleri okullardaki (ve evlerimizdeki) iç çevre şartlarının (iç hava kalitesi, ısıl konfor, akustik konfor, görsel konfor, koku ve titreşim) onların sağlıklarını ve başarılarını negatif yönde etkileyebileceği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tüm dünyada hemen her ülkede, okullardaki iç çevre şartlarının ne olduğu ve bu şartların öğrencilerin sağlığını ve öğrenme başarısını nasıl etkilediği konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları okulların (evlerimizin de) iç çevre şartlarının genellikle çocukların ve öğretmenlerin sağlığı açısından riskler yarattığını, çocukların öğrenme, öğretmenlerin öğretme başarısını etkilediğini göstermektedir. Uygun olmayan iç ortam şartları büyüklerin de sağlıklarını ve üretkenliklerini etkilemektedir. Ancak çocuklar uygun olmayan iç ortam şartlarından, henüz gelişmelerini tamamlamadıkları için, yetişkinlerden daha fazla etkilenmektedirler.

Artık ülkeler, okullardaki iç çevre kalitesinin geliştirilmesi için özel tedbirler almakta ve okul iç çevre kalitesini geliştirme programları uygulamaya sokmaktadırlar. Okulların çocuklar ve öğretmenler için, daha sağlıklı ve yüksek başarılı ortamlar olması için yapılması gereken ilk şey iç çevre kalitesi hakkında bilgi edinmektir. Bu sitemizin amacı da İç Çevre Kalitesi hakkında temel bilgilerin verilmesidir.

Sitemizde okullarda iç çevre kalitesinin bileşenleri için ayrı ayrı geliştirilen diğer rehberler, Makina Mühendisleri Odası ile İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen İlk ve Orta Okullarında İç Çevre Kalitesi Eğitimi Projesi kapsamında oluşturulan Çalışma Grubu üyeleri tarafından geliştirilmiştir.

Çalışma Grubu üyeleri olarak bu rehberlerin geliştirilmesi ve ilgili eğitimlerin verilmesi düşüncesi bizleri çok heyecanlandırmıştır. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve başarılı ortamlarda öğrenim hayatını sürdürmelerine katkı koymak şüphesiz hepimizin en önemli hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşmada küçük de olsa bir katkımız olursa kendimizi çok mutlu hissedeceğiz.

Makina Mühendisleri Odası
Okullarda İç Çevre Kalitesi Çalışma Grubu

DESTEKLEYENLER

 

Copyright ©2014 MMO İzmir Şubesi