NİHAT GÜNDÜZ ORTAOKULU İÇ HAVA KALİTESİ ÖRNEK UYGULAMASI

Nihat Gündüz Ortaokulu (NGO) uygulama çalışmaları, 18 Temmuz 2014 tarihinde Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi‘nde yapılan ''Okullarda İç Çevre Kalitesi Eğitimi'' isimli çalıştayda, eğitimlerin yanında bu bilgi birikiminin bir okulda uygulanması ve örnek bir uygulama ortaya çıkarılması önerisiyle başladı. Bu öneriden sonra dış hava kirliliğinin yoğun olduğu bir bölgede okul arayışı başladı. Yunus Emre Mh. Bornova-İzmir‘de 2006 yılında kurulan bu okulda karar kılındı. Nihat Gündüz Ortaokulu (NGO) İzmir Işıkkent bölgesinde yer almaktadır. Okulun dıştan görünüşü resimde verilmiştir.

Okul ile ilgili bazı bilgiler şöyledir:
• Zemin+ 2 kat bulunuyor
• 16+1 sınıf var (1 tane 25 kişilik ana sınıfı)
• ~350 öğrenci var
• 27 öğretmen var
• Tam gün eğitim veriliyor (8:40 ile 15:20 arası)
• 40 dk. ders ve 10 dk. tenefüs

Okulun bulunduğu yer altyapı işlerinin henüz tamamlanmadığı göç almış bir bölgededir. Çevrede çimento, bira, yem vs. kirliliğe yol açan sanayi kuruluşları yer almaktadır. Resimden de görüleceği üzere okul, İzmir çevre yolunun otogar kavşağında Aydın ve Ankara yönlerine giden kollar arasında her iki kola 300 m mesafededir. Ayrıca çimento fabrikaları ile bira fabrikalarına 1-2 km. mesafededir. Okulda kömür kazanı ile çalışan ısıtma sistemi kullanılmaktadır.


Uygulama projesi kapsamında okul içinde hava kalitesini ve sıcaklık-nem değerlerini belirlemek için ölçümler yapılmıştır. Yapılan iç ortam ölçümleri NGO'nda tüm okulu temsil edebilecek kirleticilerin en fazla olduğu düşünülen zemin katta yer alan örnek bir sınıfta gerçekleştirilmiştir. Bu sınıfta,
• Uçuşan toz derişimi
• CO2 derişimi
• Toplam uçucu organik madde derişimi
• Sıcaklık ve nem ölçümleri yapılmıştır.

Bu ölçümler sınıfta iç hava kalitesinin iyileştirme öncesinde ve sonrasında olmak üzere her iki durumda yapılmıştır. Okulda herhangibir havalandırma sistemi bulunmadığından sınıfta doğal havalandırma yapılmaktaydı. İyileştirme ile sınıfta ısı geri kazanım cihazı ile mekanik havalandırma sistemi kurulmuştur.


Uygulama kapsamında uluslararası standartlara uygun olarak sınıfta kirleticileri en az miktarda tutacak şekilde havalandırma debisi belirlenerek havanın en uygun şekilde dağılımını için hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi kullanılmıştır. İlk ölçümler Ekim ayında başlamış ve halen devam etmektedir. Okuldaki iki haftalık ara tatilde iki sınıfta IGK cihazları kurularak faaliyete geçirilmiştir. Şubat ayından itibaren iyileştirme sonrası ölçümler ve analizler devam etmektedir. Projenin nihai hedefi ise iç çevre kalitesi iyileştirilmiş örnek bir okul ortaya çıkarmak ve bu modeli Türkiye geneline yaymaktır. Okullarda İç Çevre Kalitesi ve Nihat Gündüz Ortaokulu'nda yapılan bu uygulama çalışması hakkında daha fazla bilgi ve sonuçları 8-11 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan Teskon 2015`de sunulacaktır.


Copyright ©2014 MMO İzmir Şubesi