REHBER DÖKÜMANLAR

Karbondioksit ve Sınıflar
Okullarda İç Çevre Kalitesi Rehberi
 Okullarda İç Hava Kalitesi
 Okullarda Isıl Konfor
 Okullarda Akustik Konfor
 Okullarda Aydınlatma ve Görsel Konfor
 Okullarda İç Çevre Kalitesi Bileşeni Koku
 Okullarda Kırtasiye, Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinden Oluşabilecek Riskler
 Okul ve Evlerde İç Ortam Hava Kalitesi ve Çocuk Sağlığına Etkisi

  REHBER SUNUMLAR

İç Çevre Kalitesi Öğretmen Sunum Kitapçığı
 İç Çevre Kalitesi Öğrenci Sunum Kitapçığı
 

  TESKON 2015 İÇ ÇEVRE KALİTESİ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ

Avrupa ve ABD'de Okullarda İç Çevre Kalitesi-Öğrenci Sağlığı ve Öğrenmeye Etkileri
 Okullarda İç Hava Kalitesi ve Yönetimi - Günümüz Bilgi Pratiği
 İlköğretim Okullarında İç Ortam Hava Kalitesi ve Sağlık Etkileşimi
 Kreş ve Anaokullarında İç Ortam Hava Kalitesi Çalışmaları
 Okullarda İç Çevre Konfor Bileşeni Olarak Aydınlatma
 Okullarda İç Hava Kalitesi Eğitimi: Pilot Çalışma
 Okullarda İç Hava Kalitesinin Geliştirilmesi - Örnek Uygulama
 Sınıflarda Havalandırma Debisinin Belirlenmesi
İç Hava Kirleticileri ve İnsan Sağlığına Etkisi
 Bina ve Dekorasyon Malzemelerinin İç Hava Kalitesine Etkisi
 Sentetik Koku Maddeleri ve İç Hava Kalitesine Etkileri
 Alışveriş Merkezlerinde İç Hava Kalitesi
 Şehirlerarası Otobüslerde Havalandırma ve İç Hava Kalitesi
 Metro İstasyonları İle Metro ve Şehirlerarası Tren Vagonlarında İç Hava Kalitesi
 Hastanelerde İç Hava Kalitesi; Çağdaş Teknoloji ve Türkiye’de Görünüm
 Hastanelerde Yangın Önlemlerinin İç Hava Kalitesine Etkisi ve Yangınlarda İç Hava Kalitesinin Korunması
Spor Salonlarında Isıl Konfor İç Hava Kalitesi ve Aydınlatma
 Endüstriyel Tesislerde İç Hava Kalitesi
 İklimlendirme Sistemlerinde İç Hava Kalitesi İçin Havanın Filtrelenmesi
 Havalandırmada Enerji Geri Kazanımı: Araştırma ve Geliştirme
 Konutlarda İç Hava Kalitesi ve Uygulamaları
 Yeraltı Maden Ocaklarında İç Hava Kalitesi
 Yeraltı Maden Ocaklarında Havalandırma Kriterleri
 

  TESKON 2015 İÇ ÇEVRE KALİTESİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Partikül Madde (PM) ve Karbon Dioksit (CO2) Seviyelerinin Mekansal ve Mevsimsel Değişimi
 Uçucu Organik Bileşik (UOB) Seviyelerinin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekansal ve Mevsimsel Değişimi
 Biyoaerosollerin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekansal ve Mevsimsel Değişimi
 Ev Tozlarının Ağır Metal Derişimlerinin Belirlenmesi
 İzmir İlköğretim Okullarında İç Hava Kalitesi Eğitimi Projesi Uygulama Okulunda İç Hava Kalitesi
 Bir Üniversitenin Farklı Mekanlarında İç Ortam Hava Kalitesinin Zamanla Değişiminin Pasif Örnekleme Yöntemi İle İncelenmesi
 Y.D.D. Yöntemi Kapsamında Yün Ve Plastik Esaslı Halı Kaplamalarının Çevresel Performansının Değerlendirilmesi ve İç Mekân Hava Kalitesine Etkileri
 Sürdürülebilirlik Bağlamında Çanakkale İli İçerisindeki Örnek Bir Konut Projesinin Değerlendirilmesi
Aktif Karbon Kumaşının Sigara Filtrasyonunda Kullanımı
 

Copyright ©2014 MMO İzmir Şubesi